Kvalitet

Städgladen har ledningssystem för såväl kvalitet som miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och kontrollerar utfört arbete via ett digitalt kvalitetssäkringssystem (MyScore) vilket även skapar möjlighet att följa upp och återkoppla med våra kunder.

Vi prioriterar kvalitet och har implementerat kvalitetscertifieringen i verksamheten. För att vara säkra på att vi levererar kvalitet gör vi kontroller, både internt och tillsammans med kund. Vi söker alltid moment och rutiner som kan förbättra för kunden och för vår personal. Vi utbildar kontinuerligt personalen inom städ, golvvård, fönsterputs, mattvätt, sterilstäd med mera.
 

Öppen dialog

Vi är övertygade om att grunden för ett gott samarbete är en öppen dialog mellan oss och våra kunder. Varje uppdrag inleds med en genomgång där vi tar reda på dina behov och hittar de bästa lösningarna. Vi genomför därefter interna kvalitetskontroller upp till en gång i veckan. Med jämna mellanrum har vi en gemensam avstämning med dig som kund; hur ofta beror på behov och uppdragets storlek. Som ett led i vårt kvalitetsarbete, och för att underlätta den pågående dialogen oss emellan, har vi skapat något vi kallar ”Dialogpärm”. I den finns möjlighet för både våra kunder och oss att fylla i information samt lämna meddelanden om den dagliga verksamheten.
 

Styr för ständig utveckling

Vi vill bidra med kvalitet och bra resultat för både kunder och personal. Därför följer vi löpande utvecklingen av metoder och material inom vår bransch. Vi strävar efter att införa mer miljövänliga material och erbjuder vår personal ergonomiska hjälpmedel som underlättar det dagliga arbetet och minskar risken för skador.

Ladda ner kvalitetspolicy

 

 

 

 

 

Städgladen är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vi arbetar även efter riktlinjerna i ISO 26000 kring hållbarhet.

 

 

 

 

Kontakta oss för offert och mer info.