Motiverad personal

Företaget är anslutet till Almega och har kollektivavtal för all personal.

För att skapa hög kvalitet behöver vi motiverad och rätt utbildad personal. Samtliga medarbetare får inledningsvis tre dagars obligatorisk utbildning här på företaget, oavsett tidigare erfarenhet. Vi vill kunna garantera att hela vår personal håller samma höga standard. Det är våra arbetsledare som svarar för den interna utbildningen. De är utbildade och diplomerade handledare enligt SRY – Servicebranschens Yrkesnämnd. SRY verkar för att kompetensutveckla branscher och ge handledare pedagogiska verktyg för att kunna föra sin kunskap vidare inom organisationer och företag.

Vi fortsätter sedan att utbilda personalen kontinuerligt. Ett exempel är de temadagar som vi tar fram tillsammans med våra leverantörer. För oss är det självklart att alltid vara långt framme i utvecklingen. På så sätt kan vi leverera marknadens mest effektiva och moderna städning. Vi erbjuder till exempel specialutbildad personal, diplomerad för golvvård, fönsterputsning och sterilstädning.
 

God arbetsmiljö

Städgladens personal är viktiga för företagets resultat. Att alla mår bra och har en bra arbetsmiljö är en självklar prioritering. Vi har ett certifierat arbetsmiljösystem enligt ISO 45001 och har som mål att nå en god arbetsmiljö samt förhindra ohälsa och olycksfall.

Ett bra arbetsmiljöarbete ligger till grund för ett bra arbetsklimat, god hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador. I arbetet ingår bland annat att kontinuerligt undersöka de arbetsplatser våra medarbetare befinner sig på. Vi utbildar och informerar för att förebygga ohälsa och olycksfall, vi har kontakt med sjukvården för att förebygga skador och värk. Vi har dessutom rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering samt gör skyddsronder med skyddsombud fyra gånger om året, bland annat.

Ladda ner vår arbetsmiljöpolicy 

 

 

 

 

Välkommen som kund till Städgladen, du också!

 

 

 

 

Kontakta oss för offert och mer info.