Miljö – i både stort och smått

Städgladen är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi följer dessutom riktlinjerna i ISO 26000 för vårt sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete.

Idag ställs allt högre krav på miljö- och klimatsmart tänkande. Utmaningen är att arbeta med starkt miljöfokus och samtidigt behålla en attraktiv prisbild i kombination med hög kvalitet. Vi lyckas med det. Våra städprodukter ska i största möjliga mån vara märkta med Svanen eller Bra miljöval. Är detta inte möjligt väljer vi alltid marknadens mest miljövänliga alternativ. Vi ser det som en självklarhet att följa all miljölagstiftning och övriga föreskrifter. Som ett led i utvecklingen av vår miljöstrategi har vi ett nära samarbete med våra leverantörer och kontinuerlig utbildning av vår personal under speciella temadagar om miljövård. 

Vi har väl utvecklade rutiner för att driva vårt miljöarbete. Vi är noga med doseringar för att undvika överdosering av rengöringsmedel. Alla våra leveranser maximeras för att minska antalet transporter så mycket det går och vi satsar på material och artiklar av hög kvalitet för att minska mängden engångsartiklar.

Vi ser ständigt över vårt arbetssätt så att vi kan erbjuda en så miljövänlig städning som möjligt och vi mäter våra miljömål årsvis. 
 

Prata miljö med oss

Har du som kund tankar om hur ni kan ta ert företags miljöarbete ett steg längre? Prata med oss. Det kan handla om källsortering, golvvårdsmetoder, pappersförbrukning eller möjligheten att lagra våra förbrukningsmaterial i era lokaler. Vi kan även hjälpa till att ordna olika källsorteringsmöjligheter.
 

Socialt ansvarstagande och hållbarhet 

Vi följer riktlinjerna för ISO 26000 kring socialt ansvarstagande och arbetar för ett ärligt, etiskt och respektfullt agerande gentemot kunder och medarbetare. Vi värnar miljö och klimat, uppmuntrar mångfald och jämställdhet samt motverkar diskriminering. Vi engagerar oss också utanför företaget och Städgladen är bland annat företagsvän med Barncancerfonden.

I hållbarhetsarbetet kommer även våra certifieringar in; genom att vara certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt ständigt följa upp och mäta - bland annat kundnöjdhet - leder och utvecklar vi företaget. Det bygger trovärdighet för vårt varumärke och vi blir därmed en trygg och trogen samarbetspartner för våra kunder. 
 

Ladda ner vår Miljöpolicy
Ladda ner vår Hållbarhetsredovisning

 

 

 

 

 

Städgladen är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vi arbetar även efter riktlinjerna i ISO 26000 kring hållbarhet.

 

 

 

 

Kontakta oss för offert och mer info.